മനോഹരമായ 2 ബെഡ്‌റൂം വീട്

Free house plans | 3BHK | 4BHK | 2BHK | 5BHK | 6BHK | 7BHK | Interior Design | Kitchen Design
8 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട്
മനോഹരമായ 2 ബെഡ്‌റൂം വീട് - 2 മനോഹരമായ ബെഡ്‌റൂം , കിച്ചൻ , സിറ്റൗട് , ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് റൂം , ഫാമിലി ലിവിങ് റൂം , കോമണ് ബാത്രൂം , വർക്ക് ഏരിയ , ഡൈനിങ്ങ് റൂം എന്നിവയോടു കൂടി ഒരു നല്ല ബിൽഡറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രീഫാബ് ബിൽഡിങ് നിർമാണ രീതി വഴിയോ , സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംസ് ഫൈബർ സിമന്റ് ബോർഡ് നിർമാണ രീതിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .

മനോഹരമായ 2 ബെഡ്‌റൂം വീട് ആരാധകരെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്. നിറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു മനോഹരമായ വീട് കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായി ആകുന്നു. പക്ഷേ, പലരും വീടുകൾ നിർമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലരും നല്ല ലേഔടുകളിലേക്ക് മുഖം തെളിച്ച ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിരിക്കും. അതായത്, നല്ല പ്ലാൻ പരിപാടിയും പ്രവർത്തനവും ഒരു മനോഹരമായ 2 ബെഡ്‌റൂം വീട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഭൂമിയാണ്.

നിങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള വിശ്വസ്തനായ ഒരു ബിൽഡറെ സമീപിച്ചു വീട് പണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അതിന്റെ ബജറ്റ് , മറ്റു ചിലവുകൾ , നാടൻ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സാധ്യതകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് .ഒരു ആർക്കിടെക്ട വഴി ഡിസൈനും , ഒരു എഞ്ചിനീയർ വഴി ഡീറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് .
ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകൾ നിർമാണത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അറിവ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് . ചെലവ് കുറക്കാനുള്ള ഓരോ മാർഗവും നാം തന്നെ കണ്ടെത്തതുണ്ട് .

budget house concept ideas room details 

  • Sitout
  • Living room
  • Family living room
  • Bedroom without attached bathroom
  • Dining room
  • Master Bedroom with attached bathroom
  • Kitchen
  • Work area
  • Common bathroom

The leading custom Home construction service providers Homeinner can help you complete the Home design and construction work at affordable and reliable service .

Contact Homeinner service team

Whatsapp : +91 8089282120
Email : info@homeinner.com
Powered by Blogger.